Zorgvilla Nova biedt een warm en vertrouwd thuis aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Kleinschaligheid, regelmaat, continuïteit en persoonlijke aandacht zijn daarbij cruciaal.

Voorzieningen

Zorgvilla Nova biedt 24-uurs-zorg op maat.
Onze dienstverlening richt zich op begeleiding en ondersteuning. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de behoeften en mogelijkheden van al onze bewoners.

Zo hebben sommige mensen voorkeur voor een dagbesteding buiten de deur en blijven anderen liever thuis om naar believe een paar uur in de tuin te werken. In de prachtige omgeving is de mogelijkheid om te wandelen en te fietsen ruimschoots aanwezig.

Onze medewerkers bieden ook praktische hulp bij psychisch welbevinden en sociaal psychische problemen. Dankzij de kleinschalige opzet van negen kamers kunnen wij werken met een goed op elkaar ingespeeld team van medewerkers.

Een uitstekende sfeer is het gevolg en daarmee een zo aangenaam mogelijk verblijf voor iedereen.

Tijdelijk verblijf

U kunt ook bij Zorgvilla Nova terecht voor een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld wanneer zelfstandig wonen nog niet mogelijk is na opname in het ziekenhuis.

Kosten

De huur van een kamer is inclusief servicekosten en maaltijden. De prijzen zijn afhankelijk van uw specifieke wensen. 
Met een persoonsgebonden budget kunt u verzorging, verpleging en begeleiding bij ons inkopen.
U kunt een persoonsgebonden budget aanvragen voor alle zorg die valt onder de WLZ (Wet langdurige zorg) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Indien u dat wenst kunnen wij u ondersteuning bieden bij deze aanvraag.
Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact